חידת חודש אייר

יובל לירושלים


מיועד לכיתות כיתות ט-י


:לכבוד חגיגות היובל לשחרור ירושלים, נשאלה השאלה הבאה

לכל מספר מוגדרת פעולה "!" ושמה 'עצרת', כאשר n!=1*2*...*n
לדוג':  !5=1*2*3*4*5=120.

אם כך, בכמה אפסים מסתיים המספר !50 ?

שליחת תשובה

מספר זהות:
קוד משתמש:

   תוכן התשובה:


כדי להכניס את תוכן התשובה, ניתן גם להיעזר בצירוף קובץ


הכניסו את תוכן התשובה
צרפו תמונה במקרה הצורך  

לידיעתכם, שליחת תמונה יכולה לקחת עד דקה.


שליחת משוב על העיצוב החדש של האתר

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2015