חידת חודש אדר

ונהפוכו


מיועד לכיתות כיתות ט-י


אבגד
X
4
______
דגבא

זו לא בדיחה
צא מתוך ההפיכה 
ואם המח לא בגד
תן ערכו של אבגד

שליחת תשובה

מספר זהות:
קוד משתמש:

   תוכן התשובה:


כדי להכניס את תוכן התשובה, ניתן גם להיעזר בצירוף קובץ


הכניסו את תוכן התשובה
צרפו תמונה במקרה הצורך  

לידיעתכם, שליחת תמונה יכולה לקחת עד דקה.


שליחת משוב על העיצוב החדש של האתר

© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2015